Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ

Bản Pá Nậm - Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0382082195
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcschiengso@edu.viettel.vn